PRISER

Sygesikringen yder tilskud til behandlingen, hvis du har en henvisning fra din egen læge.

Din egenbetaling vil første gang være kr. 272,88  – efterfølgende normalbehandlinger koster kr. 173,50. (Takster gældende pr. 1.4.19).

Er du medlem af sygeforsikringen ”Danmark” får du cirka 1/2 af
din egenbetaling igen.

Har du medicinkort, kan du efter betaling hos os, få refunderet en
vis procentdel hos kommunen.

Uden henvisning er prisen 1. gang kr. 449,56 og herefter kr. 285,84.

Visse former for kroniske lidelser berrettiger til vederlagsfri fysioterapi, tal med din læge om du evt. er omfattet af reglerne.

Hvis du i forbindelse med hjemsendelse fra hospital har fået udarbejdet en genoptræningsplan,  og er bosiddende i Skanderborg kommune, er du berettiget til fysioterapi uden egenbetaling.

Klinik for fysioterapi, Skanderborg Sundhedscenter | Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg  | Tlf.: 86 51 09 09