NYTTIGE LINKS

www.fysio.dk: Danske Fysioterapeuter

www.krop-fysik.dk: Fysioterapeuternes temablad

www.sundhed.dk: Den offtentlige sunhedsprotal

www.glaid.dk: Godt liv med Artrose i Danmark

www.motiononline.dk: Artikler om motion og træning

www.gigtforeningen.dk: Artikler og gode råd.

www.museskade.dk: Museskader, arbejdsmiljø og ergomomi.

www.whiplashforeningen.dk: Artikler, rådgivning og erstatning.

Klinik for fysioterapi, Skanderborg Sundhedscenter | Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg  | Tlf.: 86 51 09 09