Vi tilbyder / Hjemmebehandling

HJEMMEBEHANDLING

 

 
Hvis du ikke har mulighed for at komme på klinikken, kan vi i 
begrænset omfang tilbyde hjemmebehandling.

Tal med din læge om henvisning til hjemmebehandling, så kommer der en fysioterapeut hjem til dig.
Klinik for fysioterapi, Skanderborg Sundhedscenter | Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg  | Tlf.: 86 51 09 09